Bilder fra jakta 2011

Film av elg nr. 118. Ku skutt i Reinsgjerdalen.

Film av elg nr. 119. Oksen skutt i Reinsgjerdalen.

Film av transportgjengen av de to elgene skutt i Reinsgjerdalen.

Film av enslig liten elg på Pedersenjordet. Ku eller kalv?

Film av enslig liten elg på Pedersenjordet. Ku eller kalv?

Bilder fra jakta 2011.

Elg nr. 118
Elg nr. 118
Elg nr. 118
Elg nr. 118
Elg nr. 119
Elg nr. 119
Elg nr. 119
Elg nr. 119
Elg nr. 119
Elg nr. 119
Elg nr. 119
Elg nr. 119
Elg nr. 119
Elg nr. 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119.
Elg nr. 118 og 119.
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 118 og 119
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg r. 120
Elg r. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Elg nr. 120
Glade jegere.
Glade jegere.