Grunneiere på Myre Maukdal.

Navn:  Gårdsnummer: Bruksnummer:
Hans Olav Myre 30 1
Petter Hanssen 30 2
Dahl- Thorsteinsen 30 3
Odd- Helge Utby 30 4
Karl Gschib 30 5
John Myre 30 7
Alf Helge Utby 30 10
Rognmo 30 20
Idar Bøe 31 5
Hallvard Bøe 31 6
Ola/ Kjell Kvammen 31 4
Astrid Maukdal 31 11
Grethe Stenersen 31 1
Kjell Lundnes 31 8
Kåre Rismo 31 12
Åge Rismo 31 2, 3
Arvid Rismo 31 12, 14
Hanne Storteig 31 32
Nils Kvammen 31 7
Jarle Heggebakk 31 9

Pedersenjordet                                 30                                      17