Elgfall

Helge Utby gikk i gang med en stor jobb da han bestemte seg for å få skrevet ned alle elgfallene på Myrevaldet og Maukdalvaldet under ordinær jakt. Dette arbeidet startet han tidlig på 90 tallet og han brukte 2-3 år på dette. I tillegg til dette plottet han inn på et stort kart alle elgfallene. Dette arbeidet er naturligvis videreført, og dette kartet og listen som du kan lese under har vi på jaktlaget stor glede av.

Fra 2013 fikk vi ungdyr på kvoten.

År/dato Skytter Sted Kjønn Vekt
1 1947 SIGVALD BØE GRØNNLIA KU LITA
2 1951 A.STENERSEN/E.KVAMMEN STENERSEN HYT. KU 240
3 1954 BERNT UTBY FINNSTULIA OKSE 286
4 1954 ALF STENERSEN GRØNNKAMPAKSLA KU 220
5 1955 OLUF MYRE VEST I KVANLIA OKSE 256
6 1956 OLUF MYRE TJYVHØLAN KU 220
7 1957 HALDOR MYRE ØST I KVANLIA OKSE 185
8 1957 ARVID RISMO DANIELSETRA OKSE 240
9 1958 OLUF MYRE FINNSTULIMYRA OKSE 187
10 1959 ERLAND SØRENSEN MOAN OKSE 240
11 1960 H,MYRE/RAGNAR M NEBY KVANNLIA KU 160
12 1962 VILLIAM TAUSELV KVAMMENSETRA OKSE STOR
13 1962 HALDOR MYRE SKJELLAFLATA KU 220
14 1963 HALDOR MYRE BRENTLIA KU 220
15 1963 BARLUND HØGT I LIA KU 200
16 1964 SIGVALD BØE TOTJØNMYRA OKSE 320
17 1966 OLUF MYRE INNFOR NORBY KALV 75
18 1967 ELIAS KVAMMEN KVAMMENSETRA KU 190
19 1968 VILLIAM TAUSELV DANIELSETRA OKSE 140
20 1968 OLUF MYRE MAUKDALVALET KALV 70
21 1971 SVERRE SKOGLUND STORNESSET KU 200
22 1976 HELGE UTBY REINSGJERDALEN OKSE 240
23 1977 BJØRNAR MYRE STORDALEN KU 235
24 1977 SIGVALD BØE STORMYRA OKSE 180
25 1978 KARL GSCHIB RINGMYRA OKSE 224
26 1979 ODD HELGE UTBY REINSGJERDALEN OKSE 283
27 1980 KÅRE RISMO KVAMMENSÆTRA OKSE 200
28 1980 KARL GSCHIB MIDDAGSMOEN OKSE 214
29 1981 SIGVALD BØE ELGBUA KU MID.
30 1982 KARL GSCHIB RINGMYRA OKSE 184
31 1982 KARL GSCHIB RINGMYRA KU 220
32 1982 KARL GSCHIB RINGMYRA KALV 86
33 1983 ROLF A. STENERSEN GAMMELHYTTA OKSE 136
34 1983 LARS STRINDBERG STORDALEN OKSE 206
35 1984 IDAR BØE NEBY OKSE 256
36 1984 KÅRE RISMO STORNESSET KU 168
37 1984 KARL GSCHIB ENGET KALV 96
38 1985 IDAR BØE LUNNEPLASSEN KALV 63
39 1985 KÅRE RISMO STORNESSET KALV 90
40 1985 KARL GSCHIB ENGET KALV 90
41 1986 HALDOR MYRE ENGET KU 185
42 1986 HALDOR MYRE ENGET KALV 73
43 1986 ALF STENERSEN MAUKDAL OKSE 140
44 1987 ØYSTEIN RISMO STORNESSET OKSE 160
45 1987 IDAR BØE RINGMYRA OKSE 210
46 1988 ODD HELGE UTBY ENGET KALV 70
47 1988 ODD HELGE UTBY ENGET KU 170
48 1989 ODD HELGE UTBY PANNESSET KALV 76
49 1989 ØYSTEIN RISMO MAUKBEKKEN KALV 80
50 1989 BASSEN RISMO SÆTREN KALV 86
51 1989 IDAR BØE NEBY KU 175
52 1990 ALFRED GSCHIB LILLENGMO KU 225
53 1990 KÅRE RISMO SÆTREN OKSE 143
54 1990 TOR KVAMMEN SKJELLKAMPEN KALV 75
55 1991 / 25.09 PETTER HANSEN GRØNNLIA KALV 76
56 1991 / 25.09 PETTER HANSEN GRØNNLIA KALV 75
57 1992 / 15.10 HELGE UTBY NEBY OKSE 144
58 1992 / 19.10 ODD HELGE UTBY STORNES. (ISEN) KU 190
59 1993 / 27.09 KURT GSCHIB NES-VEIEN KALV 90
60 1993 / 01.10 IDAR BØE RINGMYRA OKSE 225
61 1993 / 10.10 OLA KVAMMEN STORNESSET KU 263
62 1994 / 25.09 ODD HELGE UTBY STORNESSET KALV 82
63 1994 / 25.09 KÅRE RISMO STORNESSET KU 218
64 1994 / 26.09 FRANK VASHOLMEN LUNNEPLASSEN OKSE 181
65 1995 / 29.09 ALF STENERSEN STORNESSET KALV 66
66 1995 / 29.09 KURT GSCHIB ENGET OKSE 153
67 1995 / 01.10 ALF STENERSEN STORNESSET KALV 84
68 1995 / 01.10 ODD HELGE UTBY STORNESSET KU 214
69 1996 / 25.09 BJØRN RIST STORNESSET KALV 66
70 1996 / 26.09 FRANK VASHOLMEN STORNESSET KU 189
71 1996 / 01.10 BENGT ARNE UTBY STORNESSET KU 221
72 1996 / 30.10 KARL GSCHIB NESSMOEN OKSE 212
73 1997 / 27.09 BENGT ARNE UTBY PANNESSET OKSE 133
74 1997 / 10.10 ODD HELGE UTBY PANNESSET KALV 93
75 1997 / 10.10 BENGT ARNE UTBY PANNESSET OKSE 255
76 1997 / 12.10 ODD HELGE UTBY STORNESSET KU 212
77 1997 / 13.10 KARL GSCHIB ENGET KALV 64
78 1997 / 13.10 KARL GSCHIB RINGMYRA OKSE 210
79 1997 / 13.10 KARL GSCHIB RINGMYRA KU 156
80 1998 / 01.10 KURT GSCHIB ELVEJORDET KU 180
81 1998 / 11.10 BENGT ARNE UTBY STORMOEN KU 136
82 1999 / 26.09 FRANK VASHOLMEN STORNESSET OKSE 192
83 1999 / 26.09 HALLGEIR DALHAUG PANNESSET KU 145
84 2000 STEIN OLSEN RINGMYRA KALV 74
85 2000 ALF STENERSEN STORNESSET KU 227
86 2001 PETTER HANSEN RINGMYRA OKSE 212
87 2002 / 26.09 KURT GSCHIB ENGET OKSE 160
88 2002 / 05.10 KURT GSCHIB/BJØRN RIST MYRENES./RINGMY. KALV 70
89 2002 / 12.10 IDAR BØE STORNESSET KALV 70
90 2003 / 25.09 BENGT ARNE UTBY RINGMYRA KALV 78
91 2003 / 25.09 BJØRN RIST RINGMYRA OKSE 156
92 2003 / 11.10 PETTER HANSEN NEBY KALV 58
93 2003 / 24.10 PETTER HANSEN ELVEJORDET KU 177
94 2004 / 10.10 ROY EIRIK FOSSBAKK ELVEJORDET KALV 87
95 2004 / 10.10 KNUT MARTIN HANSEN ENGET KU 182
96 2004 / 12.10 ODD HELGE UTBY RINGMYRA OKSE 170
97 2004 / 16.10 IDAR BØE FLATMO OKSE 223
98 2005 / 10.10 ÅGE RISMO MYRENESSET KALV 88
99 2005 / 10.10 ÅGE RISMO MYRENESSET KU 222
100 2006 / 25.09 STEIN OLSEN ELVEJORD-JORD. OKSE 308
101 2006 / 26.09 BJØRN RIST ENGET KU 165
102 2006 / 01.10 PETTER HANSSEN NEBY KALV 81
103 2007 / 29.09 KURT GSCHIB PANNESSET OKSE 249
104 2007 / 03.10 JOHN CHRISTER MYRE MYRENESSET OKSE 208
105 2007 / 09.10 JOHN CHRISTER MYRE RINGMYRA KU 144
106 2007 / 13.10 STEIN OLSEN ODDEN KALV 61
107 2008 / 03.10 KURT GSCHIB PANNESSET OKSE 208
108 2008 / 08.10 KURT GSCHIB PANNESSET OKSE 112
109 2008 / 11.10 BENGT ARNE UTBY STORNESSET KALV 70
110 2008 / 12.10 HEGE UTBY PANNESSET KU 189
111 2009 / 06.10 KURT BØCKMAN GSCHIB ODDEN KALV 65
112 2009 / 07.10 PETTER HANSSEN MYRENESSET OKSE 260
113 2009 / 08.10 ÅGE RISMO RINGMYRA OKSE 157
114 2009 / 25.10 ODD HELGE UTBY MYREJORDET KALV 92
115 2010 / 26.09 KURT BØCKMAN GSCHIB STORNESSET KALV 75
116 2010 /01.10 LARS TORE HANSSEN LILLENGMO KU 206
117 2010 /06.10 KURT BØCKMAN GSCHIB HØYT I KVANLIA OKSE 139
118 2011 /09.10 KURT BØCKMAN GSCHIB REINSGJERDALEN KU 180
119 2011 /09.10 KURT BØCKMAN GSCHIB REINSGJERDALEN OKSE 146
120 2011 /15.10 KNUT MARTIN HANSEN HALDORØRA OKSE 139
121 2012 /26.09 ODD HELGE UTBY HØYT I KVANLIA KALV 64
122 2012 /26.09 ODD HELGE UTBY HØYT I KVANLIA KU 212
123 2012 /27.09 KNUT MARTIN HANSEN BRAKKETOMTA KALV 61
124 2012 /27.09 KURT BØCKMAN GSCHIB HØYT I KVANLIA OKSE 115
125 2012 /30.09 K.M HANSEN, OH UTBY, R.RENELMO ALF 2 KU 210
126 2013 /27.09 JOHN CHRISTER MYRE MYREKJOSEN KU 213
127 2013 /02.10 JOHN CHRISTER MYRE STORTEIGHYTTA OKSE 222
128 2013 /04.10 JOHN CHRISTER MYRE KARLPOSTEN OKSE 168
129 2013 /04.10 ØYSTEIN RISMO ALF 2 KU 209
130 2013 /06.10 ODD HELGE UTBY BRATTLIA OKSE 139
131 2013 /23.10 JOHN CHRISTER MYRE ALEEN, LILLENGMO OKSE 170
132 2014 /11.10 IDAR BØE PANNESSET OKSE 160
133 2014 /12.10 EINAR KVAMMEN KLARAPOSTEN KALV  60
134 2014 /18.10 STIAN GSCHIB KARLPOSTEN OKSE 249
135 2014 /18.10 ODD HELGE UTBY MIDTPOSTEN KALV  85
136 2014 /19.10 KURT BØCKMAN GSCHIB ODDEN KALV  74
137 2015 /27.09 ØYSTEIN RISMO STORMYRA Ung OKSE 143
138 2015 /03.10 TOM VEGARD MYRE FLYSTRIPA KU 205
139 2015 /08.10 JOHN CHRISTER MYRE FLYSTRIPA OKSE 165
140 2015 /08.10 JOHN CHRISTER MYRE FLYSTRIPA KALV 84
141 2015 /09.10 JOHN CHRISTER MYRE PEDERSENJORDET Ung OKSE 154
142 2016/26.09 TOM VEGARD MYRE NESVEIEN KALV 50
143 2016/28.09 TOM VEGARD MYRE PEDERSENJORDET UNG OKSE  138
144 2016/02.10 KRISTOFFER LUNDNES PANNESSET UNG OKSE  170
 145 2016/06.10 JOHN CHRISTER MYRE STORNESSET UNG OKSE 161
 146 2016/11.10 TOM VEGARD MYRE REINSGJERDALHAUGEN KALV 60
 147 2017/25.09 KURT BØCKMAN GSCHIB BJØRNPOSTEN OKSE  231
 148 2017/29.09 KNUT MARTIN ROGNMO BASSEVEIEN o/ BRATTl. KVIGE  105
 149 2017/01.10 STIAN GSCHIB NESVEIEN KALV   68
 150 2017/02.10 TOM VEGARD MYRE MYREJORDET KU 205
 151 2017/04.10 TOM VEGARD MYRE STORNESET KVIGE 154
152 2018/25.09 BJØRN RIST/ÅGE RISMO RINGMYRA KVIGE 104
153 2018/26.09 BJØRN RIST ØVERVAET KALV   82
154 2018/26.09 KRISTOFFER LUNDNES STORMYRA VEST KU 184
155 2018/29.09 TOM VEGARD MYRE KVANNLIHAUGEN KVIGE 142
156 2018/14.10 STEIN OLSEN BESTEFARHAUGEN OKSE 210
157 2018/27.10 TOM V. MYRE OG JC. MYRE RUNDHAUGVALLET KU 186
158 2018/08.12 ESKIL FJELLSTAD NEBY KALV 86
159 2019/27.09 TOM VEGARD MYRE KARLPOSTEN OKSE 204
160 2019/29.09 ÅGE RISMO NEBY OKSE 173
161 2019/02.10 KURT BØCKMAN GSCHIB FINNSTULIA KALV 61
162 2019/26.10 JOHN CHRISTER MYRE STORNESSET KALV 103
163 2019/26.10 JOHN CHRISTER MYRE STORNESSET KU 183
164 2019/08.12 EINAR KVAMMEN MYRENESSET KALV  68