Historiske kuriositeter

Myre/Maukdal består egentlig av 2 vald fra gammelt av. De ble slått sammen i 1982.

Det er felt 74 okser (inkludert unge okser), 58 kyr (inkludert unge kyr) og 54 kalver på valdet.

Elg nr. 50 ble skutt av Åge Rismo i 1989. Det var en kalv på 86 kg som ble skutt ved Sætren.

Elg nummer 100 ble felt 25/9-06 av Stein Olsen. Det var en okse på hele 308 kg med 16 spir.

Elg nummer 150 ble felt 04/10-17 av Tom Vegard Myre i Storneset. Ei ku på 205 kg.

Det er noen elger som har endt sine dager på valdet som ikke kommer med på de offisielle listen. Bl.a. felte Daniel Grøtte og Torger Annaniassen Rismo en elg i Stornesset under krigen. Denne ble felt med hagle og slug og skjedde under høya på sommeren. En tysk soldat skal også ha felt en elg ved Lykkja. Helge Utby har avlivet 6 elger som er blitt påkjørt av bil.

Dersom vi slår sammen alle slaktevektene på alle 16 dyrene som er felt til nå har vi ca. 29 273 kg slakt.

Snittvekt for alle okser felt på Myre Maukdal er ca. 177 kg (tall fra 2023)

Snittvekt for alle kyr felt på Myre Maukdal er ca. 167 kg. (tall fra 2023)

Snittvekt for alle kalver felt på Myre Maukdal er ca. 65 kg. (tall fra 2023)

Kurt Bøckman Gschib har flest felte elger med 21 elger. Odd Helge har felt 16.  John Christer Myre har felt 14 dyr. Gjør oppmerksom på at dette er fellinger på Myre/Maukdalvaldet.

Karl Gschib har to ganger felt 3 elger på en dag. John Christer Myre felte i 2013 4 elger av en kvote på 6. Derav 3 okser og 1 ku. Kurt Bøckman Gschib felte elg 6 år på rad fra 2007 til 2012. Fra 2015 til 2023 har Tom Vegard Myre felt elg hvert år, og er nå oppe i imponerende 13 elger på denne perioden.

Den største oksen som er felt på valdet er litt usikkert. Sigvald Bøe har skutt en på 320 kg. En okse som Villiam Tauselv skjøt blir betegnet som stor. Den største som er skutt de siste 40 åra er oksen Stein Olsen felte i 2006 som var 308 kg. Den største kua var 267 kg og ble felt av Ola Kvammen. Den største kalven ble skutt av John Christer Myre og veide 103 kg.

Den minste oksen som er felt er elg nummer 108. En okse på 112 kg felt av Kurt Bøckman Gschib på Pedersenjordet. Han har forøvrig «2» plassen på den lista også med en okse på 115 kg felt i Kvanlia. Den minste kua er elg nummer 152 som ble felt av Bjørn Rist og Åge Rismo, den var 104 kg. Den minste kalven er det Tom Vegard Myre som har felt. Det var nummer 142 og ble felt på Nesveien. Den var 50 kg.

Den yngste jegeren som har felt elg er Kurt Gschib som skjøt en kalv da han var 17 år. Den eldste jegeren som har felt elg er Åge «Bassen» Rismo som var 80 år da han skjøt sine foreløpig 2 siste elger. Han felte også 2 elger når han var 79 år.

Første kvinne (og foreløpig siste) som skjøt elg på vårt vald var Hege Utby. Hun skjøt en ku på Pedersenjordet 12. oktober 2008 kl 06.50. Den veide 189 kg

Det meste av slakt vi har hatt hengende til mørning på en gang var da vi 1997 hadde 6 slakt hengende på en gang. Vi fikk 7 elger dette året som også er det meste vi har skutt på et år. Året etter fikk vi bare en elg. Det ble skutt 2 dyr, men måtte levere inn det ene. I 2012 felte vi 5 dyr på de seks første dagene.

I 2010 felte Kurt Bøckman Gschib en okse i skogbannet ovenfor Reinsgjerdalen. Da var det 20 år siden sist det var felt elg i lia. Den gangen (1990) var det Kåre Rismo som felte en okse ved Sætren. Etter dette ble det felt 2 dyr i Reinsgjerdalen (nesten i skogbannet) i 2011. I 2012 ble det felt 3 dyr i skogbannet i Kvanlia. 2013 blir det igjen felt elg i lia, denne gangen en okse ved Storteighytta felt av John Christer Myre. Dette var en 10 tagger på 222 kg tatt delvis på lokking. Siden dette er det blitt ganske vanlig at vi feller elg i høyden.

Jegere som har eller deltar på jakt som ikke har felt elg.

Halvard Bøe

Ola Bøe

Kjell Kvammen

Kjell Lundnes

Jan Enoksen

Ivar Møkleby

Ingmar Åseng

Norman Rognlund

Halfdan Utby

Torbjørn Dahl Thorsteinsen

Invald Østgård

Knut Johannesen

Bård Jakobsen

Martinus  Birkeland

Per Utby

Ottar Lillengmo

Wiggo Gschib

Willy Gschib

Sverre Lillengmo

Vegard Tildrem

Vidar Halvorsen

Halvor Utby

Katinka Rismo

Torbjørn Kvammen

Odin Utby