Hunder på Myre Maudal

denne siden er under oppdatering

 

 

Hunder som har vært i bruk eller som fortsatt er en viktig del av vårt jaktlag.

Vi har hatt diverse hunder i bruk på valdet opp igjennom årene. Vi har prøvd og memorert hvilken hunder som har vært innom valdet.

Karl Gschib hadde en australsk kelpi med det klingende navnet «Max»  som ble brukt som driver ved en del anledninger.

Helge Utby lånte ei jakt på slutten av 80tallet en gråhund som het «King».

I 1988 lånte vi en hund fra Håkon Jørgen Fosli til et ettersøk på ei ku. Tror den hunden het «Burgo».

 

Zita 1999-     Norsk elghund grå eid av Bengt Arne Utby. Han solgte den senere til jaktlaget til Øyvind Larsen på Sellighaugen.

Hunder på valdet.