Elg nr. 10 skutt av Erland Sørensen.

 

Historien er skrevet ned av Bjørg Gschib.

 Så var det elgen som Erland skaut.. det sies at Komsen (Erling Rognmo) på Rognmoen var på tur oppover bygda da han fikk se storoksen… Elgen skal vistnok ha fulgt etter han, og han var inne på to gårder (måtte ha vært Linstad og Furum) for å fortelle at det var elg, men ingen trodde på han.. derfor gikk veien videre til Erland som trodde det han sa og da sto elgen på moen utafor Liatun. Erland skaut den mer eller mindre fra trappa hjemme. Når historia blir gjenfortalt blir den ofte betegnet som om Komsen kom med elgen i band.